Uw browser accepteert momenteel geen cookies. Stel uw browser zodanig in dat cookies geaccepteerd worden of controleer of een ander programma cookies blokkeert.

Voorwaarden Voorwaarden
Voorwaarden
Algemene voorwaarden & Klantinformatie


 1. 1. Geldigheid
 2. 2. Sluiting Overeenkomst
 3. 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 4. 4. Leverings- en verzendvoorwaarden
 5. 5. Aansprakelijkheid voor gebreken
 6. 6. Toepasslijk recht, Bevoegde Rechter
 7. 7. Alternatieve geschillenbeslechting

 8. 1) Geldigheid

  1.1 Deze algemene voorwaarden van Triumph Intertrade AG (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

  1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

  2) Sluiting Overeenkomst

  2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

  2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.

  2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen twee dagen aanvaarden,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (e-mail) te bezorgen, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de orderbevestiging doorslaggevend is bij de klant, of
  • door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de goederen doorslaggevend is bij de klant, of
  • door de klant na het ontvangen van diens bestelling verzoeken om te betalen.

  De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden. Als er meer van de voormelde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de voormelde alternatieven zich voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt dit als weigering van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

  2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.

  2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.

  2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

  2.7 Als de klant als verbruiker optreedt, is er een Nederlandstalige en een Franse versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst.

  2.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

  3) Prijzen en betalingsvoorwaarden

  3.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijk omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

  3.2 In geval van leveringen¬ naar landen buiten de Europese Unie komen in bepaalde gevallen extra kosten bij die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant zijn te betalen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).

  3.3 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de website van de verkoper.

  3.4 Wanneer als betaalwijze overschrijving vooraf overeengekomen wordt, is het totaalbedrag direct na contractsluiting te voldoen.

  3.5 Indien een betaalmethode aangeboden via de betalingsdienst "Klarna" (betaling op factuur) wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Nadere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die op de volgende website kan worden geraadpleegd: https://be.sloggi.com/nl/klantenservice/Help_Payment.html

  4) Leverings- en verzendvoorwaarden

  4.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering.

  4.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

  5) Aansprakelijkheid voor gebreken

  De wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

  6) Toepasslijk recht, Bevoegde Rechter

  6.1 VHandelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.

  6.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

  7) Alternatieve geschillenbeslechting

  7.1 De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

  7.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

  Datum: juli 2021

Online-Shop Hotline

(Voor vragen aangaande uw sloggi Online Shop aankoop)

Maandag tot vrijdag

8:00 tot 20:00 uur

Telefoon
+32 - (0)3 8081 743 +32 - (0)3 8081 743

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend. Wij laten u weten, dat ons callcenter uw telefoontje alleen in het Engels kan beantwoorden)

E-Mail:

be.service@sloggi.com